Eerlijke prijs

Een eerlijke Nederlandse prijs kan worden gedefinieerd als een prijs die rekening houdt met alle kosten die verband houden met het produceren, distribueren en verkopen van een product of dienst, inclusief de externe kosten die worden veroorzaakt door de productie ervan. Dit betekent dat de prijs niet alleen de directe kosten van de productie en distributie omvat, maar ook de indirecte kosten, zoals milieuvervuiling, sociale kosten en andere externe effecten die worden veroorzaakt door de productie van het product.
Een eerlijke prijs houdt ook rekening met de waarde van het product of de dienst voor de consument en de waarde die het biedt aan de samenleving als geheel.